Ανακοίνωση (για το 2ο Γυμνάσιο Μονάχου)

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες του 2ου Γυμνασίου Μονάχου,

Λόγω της έλλειψης του θεσμού της σχολικής επιτροπής αναλαμβάνουμε με το παρόν έγγραφο να σας ενημερώσουμε σχετικά με το τι έχει γίνει και ποια είναι η κατάσταση σήμερα όσον αφορά την στέγαση των Ελληνικών Σχολείων Μονάχου:

-Στις 24.04.2017, πρώτη ημέρα μετά τις διακοπές του Πάσχα, έγινε τυχαία αντιληπτό ότι στην ιστοσελίδα του συντονιστικού γραφείου Μονάχου είχαν αναρτηθεί τα δρομολόγια της νέας σχολικής χρονιάς. Σε αυτά τα δρομολόγια ήταν ξεκάθαρο ότι τα παιδιά που φοιτούν στο 4ο Δημοτικό σχολείο „Αριστοτέλης“ τα σκορπούσαν στα υπόλοιπα τρία δημοτικά σχολεία.

– Στις 27.04.2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της σχολικής επιτροπής του 4ου δημοτικού σχολείου με τον συντονιστή κ. Παπατσίμπα. Στην συνάντηση αυτή επιβεβαιώθηκε ότι το 4ο δημοτικό σχολείο θα κατακερματιστεί στα υπόλοιπα τρία, ώστε στο κτίριο του να στεγασθεί το 2ο γυμνάσιο.

– Στις 30.04.2017 συγκλήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση γονέων στο κτίριο του 4ου δημοτικού σχολείου στο Freimann. Στην συνέλευση παραβρέθηκαν 223 γονείς και κηδεμόνες από όλα τα σχολεία του Μονάχου. Ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης ήταν να παραμείνει ο αριθμός των σχολείων μας όπως είναι, δηλαδή 4 δημοτικά σχολεία όπου η γεωγραφική τους θέση στην πόλη να εξυπηρετεί όλους τους μαθητές, 2 γυμνάσια βόρεια και ανατολικά του Μονάχου όπου και μένουν οι περισσότεροι Έλληνες και 1 Λύκειο προσβάσιμο σε όλους με τα ΜΜΜ. Για το λόγο αυτό συμφωνήθηκε και συστάθηκε συντονιστική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν μέλη από όλες τις σχολικές επιτροπές των σχολείων του Μονάχου.

– Στις 02.05.2017, τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής με γονείς όλων των σχολείων ζήτησαν από τον κ. συντονιστή να αποσύρει την πρόταση που είχε καταθέσει στην Αθήνα σχετικά με τον κατακερματισμό του 4ου δημοτικού. Εκείνος δέχτηκε να αποσύρει την πρόταση (βλ. Πρακτικά). Συμφωνήθηκε νέα συνάντηση στις 11.05.2017

– Στις 02.05.2017 κατατέθηκε επιστολή διαμαρτυρίας της σχολικής επιτροπής του 4ου δημοτικού σχολείου με παραλήπτες το Υπουργείο Παιδείας, την κα Πρόξενο, τον κ. συντονιστή και άλλους αποδέκτες (Αρ.πρωτ.71716/ 03.05.2017)

– Στις 07.05.2017 τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής συνεδρίασαν και καθορίστηκαν και οι αρμοδιότητες ως εξής: Πρόεδρος ο κος Μηλιώτης, Αντιπρόεδρος η κα Βουλγαράκη, γραμματέας η κα Τσιφλίδου και Β΄ γραμματέας η κα Αντωνάκη.

– Στις 09.05.2017 πραγματοποιήθηκε αυτοψία του κτιρίου στην Hoffmannstr.51 στο Obersendling από μέλη της επιτροπής. Το κτίριο κρίθηκε, κάτω από την προϋπόθεση ανακαίνισης και περίφραξης, κατάλληλο.

– Στις 10.05.2017 κατατέθηκε, εκ μέρους της επιτροπής και υπόψη του κ. συντονιστή, επιστολή (αρ.πρωτ. 1) με την οποία η επιτροπή προέτρεψε τον κ. Παπατσίμπα να λύσει άμεσα το στεγαστικό πρόβλημα του Λυκείου.

– Στις 11.05.2017 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον κ. συντονιστή. Κατά την διάρκεια αυτής η επιτροπή ενημερώθηκε από τον κ. Παπατσίμπα ότι η πρόταση που έκανε στο Υπουργείο για τον κατακερματισμό του 4ου δημοτικού δεν αποσύρθηκε, όπως είχε συμφωνηθεί και υπογραφεί, αλλά “πάγωσε”. Η επιτροπή ενημερώθηκε πως στις 22.05.2017 θα μας επισκεφθεί κλιμάκιο του Υπουργείου, το οποίο και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις.

– Στις 15.05.2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής, κατά την οποία συζητήθηκε η αναμενόμενη επίσκεψη της κας Μιχαηλίδου και του κλιμακίου από το Υπουργείο. Αποφασίσθηκε, πριν βρεθούμε προ τετελεσμένων γεγονότων, να προβούμε σε κινητοποιήσεις. Συγκεκριμένα στις 17.05, 18.05 και 19.05, είναι απαραίτητο να κάνουμε διαμαρτυρία έξω από το κτίριο του Προξενείου. Για την Τετάρτη 17.05. έχει καθοριστεί να γίνει 9.00-11.00. Είναι απαραίτητο την ημέρα της συζήτησης με το κλιμάκιο να παραβρεθούν ΟΛΟΙ οι γονείς. Πιθανολογείται ότι αυτό θα είναι στις 22.05.2017, όμως θα υπάρξει ενημέρωση και μέσω της ιστοσελίδας http://aristotelis-schule.de. Μέσα από την ίδια ιστοσελίδα θα ενημερώνεστε για όλα τα δρώμενα.

Από τη συντονιστική επιτροπή

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.