ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Συντονιστική Επιτροπή Σχολικών Επιτροπών Σχολείων Μονάχου θα συνεδριάσει έκτακτα την Δευτέρα το βράδυ 15 Μαΐου 2017
Από τον ιστότοπό μας www.aristotelis-schule.de και τις σχολικές επιτροπές θα ενημερώνεστε για τις περεταίρω κινήσεις μας.